Arif 262
Arif 262

I love you maan

18 ساعات قبل
Zaid Baba
Zaid Baba

Bibgdh a bit of a bit of a good

18 ساعات قبل
Asrar Mushtaq ✔
Asrar Mushtaq ✔

jo kisi kai saath bura krta hai allah be ioss kai saath bura he krt,RASHID NAI MASOOM SAMRA KO BOTH RULIYA THA ABB YAI IOSSE KE SAZA HAI

18 ساعات قبل
haider ali
haider ali

Ap ki niyat kitni hi achi ho duniya ap ko ap k dikhawe se janti hai or ap ka dikhawa kitna hi acha ho Allah ap ko ap ki niyat se janta hai

18 ساعات قبل
Huraina qasim
Huraina qasim

Navera k bolne pr bhi rona ata hai to rona pr bhi tars ata hai

18 ساعات قبل
رضیہ بی بی
رضیہ بی بی

Lant hai aisy end py

18 ساعات قبل
Amirul islam
Amirul islam

Very good drama mi Bangladeshi miss you

18 ساعات قبل
Faridpur Hussinganj
Faridpur Hussinganj

Kab aa raha hai

18 ساعات قبل
i_m_abj
i_m_abj

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

18 ساعات قبل
Fouzul Azeem2626
Fouzul Azeem2626

Badi tez anti hain

18 ساعات قبل
voice of peace
voice of peace

I invite everyone for quran recitation thank you 💔💔🌷🌹🙏🙏

18 ساعات قبل
Amber Creations
Amber Creations

Any student here 💙❤️💙❤️💙

18 ساعات قبل
Bushra Tanzim
Bushra Tanzim

1:04:08 cba

18 ساعات قبل
Vidya Kumar
Vidya Kumar

Ahsan Khan, Amazing the way you played Rashid. We Totally hated him for the way he treated Samra, We melted a little bit after he was nice to Iffra. BUT the END was fitting, Rashid did not deserve forgiveness…❤️

18 ساعات قبل
Mariya Bibi
Mariya Bibi

Amazing drama

18 ساعات قبل
Haleema nasir
Haleema nasir

me

18 ساعات قبل
Minhaaz khan
Minhaaz khan

Narges kitne bure ha

18 ساعات قبل
My Beautiful Edits
My Beautiful Edits

Beautiful Neelum Munir ❤️

18 ساعات قبل
Rabi Voice ✓
Rabi Voice ✓

ہمارے نبی محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں ۔ الحمد اللّه❤️❤️❤️....

18 ساعات قبل
Asma Ayaan
Asma Ayaan

Rahsid ko mrna cahye tha ifra or jawad ko ak hona cahye tha

18 ساعات قبل
Qamar Solangi
Qamar Solangi

ڈاکٹر کہتے ھیں بخار تو بخار ھے پر یے معاملا کیا ہے سمجھ سے باھر ھے (عشق قمر)

18 ساعات قبل
Adiba
Adiba

Drama se related ek bhi comment nahi hai Ye logo ko ho kya gya hai

18 ساعات قبل
Rubeena mirza
Rubeena mirza

Urooj so pretty😍😍😍😍

18 ساعات قبل
m star
m star

Who is big fan of hazrat muhammad S A W ..❤🙋

18 ساعات قبل
My Creativity
My Creativity

I love it when the notification shows up, ''someone liked your comment '' and '' you have a new subscriber ''

18 ساعات قبل
finger gaming
finger gaming

1 billion views coming soon 😂😇 advance congrats to HAL PAL GEO 👍👏

18 ساعات قبل
Isa Khan
Isa Khan

What was the ending?

18 ساعات قبل
Sheheryar Shahid
Sheheryar Shahid

Kon kon medina and makkah Chanaa chatah

18 ساعات قبل
mrs ali
mrs ali

Matlab .. to wait till Allah puts love gor him in her heart 🧐

18 ساعات قبل
Rohan Rana
Rohan Rana

are ye to baba h n...KHUDA or MOHABBAT serial ka...?

18 ساعات قبل
bunty singh
bunty singh

What song I 💕😘

18 ساعات قبل
HAR PAL GEO Shorts
HAR PAL GEO Shorts

کس کس کو حضرت محمد ( ﷺ ) کا امتی ہونے پر فخر ہے ❣️ بھائیوں بہنوں سپورٹ کرو Subscribe 🙏

18 ساعات قبل
Pagal Larka
Pagal Larka

FAKE 🖕🏼

18 ساعات قبل
Afia Abdull majeed
Afia Abdull majeed

Kaaash is Drama mein Iqra Aziz ki jagaa Ayeza Khan hotin to ye drama is sy b zada acha hota iqra Aziz suit he nai krti IS drama mein.

18 ساعات قبل
i_m_abj
i_m_abj

i_m_abj

18 ساعات قبل
Hawa Yakub
Hawa Yakub

Wahaj Ali acting superb

18 ساعات قبل
Tooba Khan💖
Tooba Khan💖

I Guess season 2 will gonna come

18 ساعات قبل
Khadija Khan
Khadija Khan

Oh ayat arif😘😘😘😘😘😘😘😘😘

18 ساعات قبل
Al Hadi Allah
Al Hadi Allah

😊

18 ساعات قبل
Rafiya Khan
Rafiya Khan

Some where i also feel that Farhad is being selfish He is more concerned about his love life than his family who is dying without him.

18 ساعات قبل
Rabi Voice ✓
Rabi Voice ✓

ہمارے نبی محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں ۔ الحمد اللّه❤️❤️❤️.,,.

18 ساعات قبل
Laiba irfan
Laiba irfan

Im first

18 ساعات قبل
Pagal Larka
Pagal Larka

Me second 😆

18 ساعات قبل
Rabi Voice ✓
Rabi Voice ✓

ہمارے نبی محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں ۔ الحمد اللّه❤️❤️❤️.,.,.,

18 ساعات قبل
Tekken Vibes
Tekken Vibes

Great work geo walo. Shukr hai koi to drama sahi upload kia ap k channel ny

18 ساعات قبل
Amina Raja
Amina Raja

Baap kharcha ni deta or 11 max Pro wao😂

18 ساعات قبل
Shmeer Dal
Shmeer Dal

Niec💔💔💔💔💔💘💘💘💘💘

18 ساعات قبل
Irfana Shaheen
Irfana Shaheen

Replace of qayamat

18 ساعات قبل
Cris B
Cris B

Phenomenal acting by all characters ending was slightly disappointing

18 ساعات قبل
Pramod kumar
Pramod kumar

Main first time Pakistani drama dekh raha hoo.. Mere dil❤ko touch kiya...main india Se hoo. Love you series 💓💓

18 ساعات قبل
Justin_ Gujjar
Justin_ Gujjar

Oo mahi kha reh gyi ho Tum 19 episode ke Sath jaldi aao fraad aaya he

18 ساعات قبل
Sadia cooking Official
Sadia cooking Official

😂😂😂

18 ساعات قبل
Umair
Umair

Maza nai a rha ab darma ka yar

18 ساعات قبل
ibrahim shafi
ibrahim shafi

what was this ending

18 ساعات قبل
Cute Girl
Cute Girl

Jawad k mangetar pehle jawad k bhabi bangye🤣🤣ab next mangetar chachi bangye 🤣🤣 toota poota qismat😅😂🤣😅😂🤣

18 ساعات قبل
GAMING WITH MURAD
GAMING WITH MURAD

Yes 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️💯💯💯💯 amazing geo love love you soo much

18 ساعات قبل
kinza Hashmi's huge fan
kinza Hashmi's huge fan

Waiting..........

18 ساعات قبل
Mastan shaik K
Mastan shaik K

Worst ending . They didn't show what happened to ifra

18 ساعات قبل
Bhawana Tamang
Bhawana Tamang

I love Mahi`s sister in law, because she supports for Mahi in every situation .

18 ساعات قبل
Hello Amaan Paul
Hello Amaan Paul

Vrry nice 😘😘😘😘

18 ساعات قبل
Israr Mughal
Israr Mughal

Kon kon sad ha 😭😭😭😭😭😭😭😭☺️☺️😭😭☺️

18 ساعات قبل
Ayesha Khan
Ayesha Khan

Pyar me baddua galat

18 ساعات قبل
Original Sandhu
Original Sandhu

Original Salman channel

18 ساعات قبل
Kh habib dar
Kh habib dar

Ptv channel ki dubbing bohat achi thi aur jeo ki 🤣

18 ساعات قبل
Cute Girl
Cute Girl

Rashid bohot funny tha es drame me. Leken last me Rashid ne bohot rula diya😢😢😭😭. I miss u all

18 ساعات قبل